Προστασία παιδιού

Σκοπός λειτουργίας

Ο κύριος στόχος της λειτουργίας των Μονάδων προστατευόμενης φιλοξενίας παιδιών και εφήβων είναι: η παροχή στέγασης, φιλοξενίας, σίτισης, διαπαιδαγώγησης, μόρφωσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης, ψυχο-συναισθηματικής, ιατροφαρμακευτικής και οδοντιατρικής κάλυψης παιδιών και των δυο φύλων, που αποδεδειγμένα στερούνται κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος και έχουν ανάγκη ιδρυματικής προστασίας.

Για την καλύτερη δυνατή επίτευξη του σκοπού αυτού, επιστρατεύουμε όλους τους κοινωνικούς φορείς, κρατικούς και ιδιωτικούς, που μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο μας και θέτουμε υποστόχους, όπως:

 

  • Τη δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων για παιδιά και νέους σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Συλλόγων καθώς και εθελοντικών ομάδων με σκοπό την κοινωνική αποκατάστασή τους.
  • Τη δυνατότητα συνεργασίας με φορείς και υπηρεσίες για την στήριξη και την αποκατάσταση των προστατευμένων από το Κέντρο παιδιών και νέων μετά την ενηλικίωση τους.
  • Τη διαρκή επαφή και στήριξη της οικογένειας κάθε προστατευόμενου παιδιού, όταν αυτό είναι δυνατόν, με σκοπό τη διατήρηση υγιών δεσμών του παιδιού με την οικογένειά του και την έγκαιρη επιστροφή του σε αυτή, εφόσον αρθούν οι δυσκολίες.
  • Τη δυνατότητα υλοποίησης προγράμματος υποκατάστασης της οικογενειακής φροντίδας σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς μέσα από το θεσμό της αναδοχής, όταν αυτό είναι εφικτό.
  • Την ανάπτυξη προγραμμάτων με βασικό στόχο τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της προώθησης στην Αγορά Εργασίας.
  • Την εφαρμογή των θεσμών Αναδοχής και Υιοθεσίας σύμφωνα με το Ν. 4538/2018.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 

 

Στην αρμοδιότητα του Κέντρου υπάγεται η προστασία παιδιών και εφήβων ηλικίας 6 μέχρι 18 ετών. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να παραταθεί η φιλοξενία και η παροχή στήριξης των νέων που υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας, εφόσον αυτοί συνεχίζουν τις σπουδές ή κρίνεται από την Επιστημονική Επιτροπή, ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι για ανεξάρτητη διαβίωση.

Πλήρης Φιλοξενία

Ιατρική – Νοσηλευτική Φροντίδα

Εκπαιδευτική Στήριξη

Κοινωνική Στήριξη – Στήριξη της Ημιαυτόνομης Διαβίωσης

Νομική Συνδρομή

Οικονομική Βοήθεια

Παραθερισμός

Δομές Προστασίας Παιδιού

Μονάδα προστασίας παιδιού
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Περισσότερα >

Μονάδα προστασίας παιδιού
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Περισσότερα >

kkppi-paidi-pogoniani
Μονάδα προστασίας παιδιού
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

Περισσότερα >

filiates-paidi
Μονάδα προστασίας παιδιού
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Περισσότερα >