Οργανωτική Δομή

Σύμφωνα με το κατατεθειμένο προς έγκριση, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, οργανόγραμμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Κ.Π.Π.Η.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΕΣΩΤΕΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ& ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,ΤΥΠΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΔΙΑΒΙΩΣΗΣΑΜΕΑΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΜΕΑΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με την αριθμ. Δ9/οικ.44835/11747 απόφαση του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης ορίστηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου οι κάτωθι:

 

  1. Η Μιτοπούλου Αικατερίνη του Κων/νου, ως Πρόεδρος.
  2. Ο Μηλιαρέσης Σπυρίδων του Γερασίμου, ως Α’ Αντιπρόεδρος.
  3. Ο Μάγκας Σπυρίδων του Χρήστου, ως Β’ Αντιπρόεδρος.
  4. Η Παπαδοπούλου Παρασκευή του Κωνσταντίνου, ως τακτικό μέλος.
  5. Η Φλώρου Βασιλεία του Ευάγγελου, ως τακτικό μέλος.
  6. Η Σκανδάλη Μαρία του Χρήστου, ως τακτικό μέλος.
  7. Η Γόγολου Βασιλική του Κωνσταντίνου, ως εκπρόσωπος εργαζομένων.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με την αρ. 10/2018 (Θ.9Ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου συστάθηκε 11μελές Συμβούλιο με συμμετοχή εκπροσώπων συναφών ειδικοτήτων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Η..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

i. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας
ii. Τμήμα Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Μηχανοργάνωσης
iii. Τμήμα Προμηθειών
iv. Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας & Διαχείρισης υλικού
v. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Κίνησης οχημάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

i. Τμήμα Παρακολούθησης & Εφαρμογής Πολιτικών Πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης
ii. Τμήμα Υγείας, Νοσηλευτικής παρακολούθησης & Φυσικής Αποκατάστασης
iii. Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης πληθυσμού & Επαγγελματικής Αποκατάστασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΜΕΑ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

i. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης
ii. Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης πληθυσμού
iii. Τμήμα Υγείας, Νοσηλευτικής παρακολούθησης & Αποκατάστασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΜΕΑ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ( Δομές Ηγουμενίτσας & Φιλιατών )

i. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης
ii. Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης πληθυσμού
iii. Τμήμα Υγείας, Νοσηλευτικής παρακολούθησης & Αποκατάστασης
iv. Τμήμα ΑμεΑ Φιλιατών με γραφείο διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης, γραφείο υγείας νοσηλευτικής παρακολούθησης & αποκατάστασης και γραφείο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης πληθυσμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( Μονάδες Ιωαννίνων & Κόνιτσας)

i. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης
ii. Τμήμα Παιδαγωγικής, Αναδοχής& Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
iii. Τμήμα Παιδιού Κόνιτσας με γραφείο διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης και γραφείο παιδαγωγικής, αναδοχής& ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

i. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης
ii. Τμήμα Παιδαγωγικής, Αναδοχής& Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.