Ανοικτός δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός υπηρεσιών καθαριότητας εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΗ για ένα έτος (2019-2020)

Ανοικτός δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός υπηρεσιών καθαριότητας εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΗ για ένα έτος (2019-2020)